IPC China (Shenzhen Office)

27 F a-T Xin Baohui Building, Nanhai Avenue
Nanshan Qu
Shenzhen Shi
Guangdong Sheng, 518005
China

Training Center Email
Training Center Phone
86 21 2221 0070
Training Center Toll-free Phone
86 400 6218 610

IPC China (Shenzhen Office)

IPC China (Shenzhen Office)
27 F a-T Xin Baohui Building, Nanhai Avenue
Shenzhen Shi, Guangdong Sheng 518005
China